Skal endre måten vi bygger vei på

Grønn plattform har delt ut nær 70 millioner til prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Nå har over 60 personer i prosjektet vært på samling i Stavanger for å dele kunnskap og få til et godt samarbeid på tvers i bransjen. Sammen skal de endre måten vi bygger vei på i dag.
Scroll to Top