Slakter veivedlikeholdet

– Det er kritikkverdig at kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig uten at dette har gitt oss bedre veier. Innbyggerne må kunne forvente mer effekt når offentlige bevilgninger øker kraftig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Scroll to Top