Utgreiingsoppdrag om nasjonale føringar for riks- og fylkesvegnettet

Samferdselsdepartementet har sendt eit utgreiingsoppdrag til Statens vegvesen om nasjonale føringar for riks- og fylkesvegnettet innan drift og vedlikehald.
Scroll to Top