Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er gode prosjekter

Av Morten Klokkersveen, utbyggingsdirektør Nye Veier AS
Scroll to Top