– Me må halde trykket oppe

Torsdag 24. august samlar politikarar, bedriftsleiarar og transportsektoren seg til vegkonferanse i Etne. – Det er viktig å mobilisere for ein trygg heilårsveg på strekninga Bakka–Solheim, seier dagleg leiar i E134 Haukelivegen AS, Pål Kårbø.
Scroll to Top