Samferdselsministeren fyrte første salve på ny riksveg 94 til Hammerfest

I dag fyrte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård første salve på Rv. 94 til Hammerfest. Dermed er Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen & Garpestad i gang med utbedringen av til sammen 5,5 kilometer vei på strekningenene Mollstrand–Grøtnes og Akkarfjord– Saragammen.
Scroll to Top