E39: Over 5000 kubikkmeter tømmer skal hogges på 10.600 meter veitrasé

Scroll to Top