Held fram førebuande arbeid på E16

I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det sett av om lag 300 millionar til å halde fram det førebuande arbeidet for på den rasutsette strekninga E16 Arna- Stanghelle.
Scroll to Top