Ingen konkrete summar til Hordfast

Regjeringa løyver ikkje ein konkret sum til vidare planlegging av E39 mellom Stord og Os (Hordfast) og E39 mellom Bømlafjorden og Boknafjorden i Vestland/Rogaland. Samstundes skriv dei at planleggingsarbeidet skal gå vidare.
Scroll to Top