Folk med dårlig råd blir annenrangs borgere i trafikken

Kan politikerne akseptere et klassesystem i veitrafikken, spør Tor Valdvik, samfunnskontakt i KNA.
Scroll to Top