Ny E39 gjennom Sveio vil råka Valestrand-bygda hardt

Scroll to Top