Rapport om evaluering av omorganiseringen av veisektoren ved introduksjonen av et veiselskap. Rapporten kan du lese her:

Scroll to Top