Regjeringen vil bruke inntil 7,3 mrd. på E6-strekning i Nordland

Regjeringen har i dag foreslått en kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner for E6 Megården-Sommerset i Nordland.
Scroll to Top