«Statens vegvesen må gjerne ha opningsseremoni i februar, men tunnelen er ferdig no. Set på trafikken!»

Scroll to Top