Vegvesenet lyser ut disse nye veikontraktene i år: – Relativt labert nå

I år kommer det færre veiprosjekter ut i markedet enn det har gjort de siste årene.
Scroll to Top