Finnmark føler seg oversett i Nasjonal transportplan

Innfartsåra til Hammerfest har vore stengd av uvær og snøskred fire gonger i januar. No håper befolkningen og politikarar at staten skal bla opp for en tunnel på veistrekninga.
Scroll to Top