Veivalget som redder liv

Av Morten Lafton, ordfører i Jevnaker (Ap), regionrådsleder Ringeriksregionen, Stian Bakken, varaordfører i Ringerike(Sp), Solveig Vestenfor, Rådsordfører i Hallingdal (Ap)
Scroll to Top