Forfall til 166 milliarder – her er fylke for fylke

NAF: Basert på tall fra Statens vegvesen, har NAF regnet ut hvor mye det vil koste å sette i stand veinettet og utføre nødvendig rassikring i Norge – fylke for fylke!
Scroll to Top