No blir Noregs verste vegar endå verre – ventar store frostskadar på vegane

Frostskadane på vegane denne våren blir truleg verre enn på mange år, seier Vegvesen-topp. I Møre og Romsdal er det allereie så mykje at det er krevjande å sette opp nok skilt.
Scroll to Top