Varslar 2,8 milliardar kroner til ny E134-trasé. – Endeleg!

Regjeringa inkluderer ny veg på E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune i Nasjonal Transportplan (NTP), som kjem fredag 22. mars.
Scroll to Top