Vei-investering for 23 milliarder

Det er totalt investert 23 milliarder kroner i firefeltsveier i Agder. Nå står det igjen tre strekk før fylket har firefelts vei, men ingen vet når motorveien blir ferdig.
Scroll to Top