Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

Styret i ABV

Veiallianser og interessegrupper over hele Norge gikk i dag sammen om å lansere Aksjon Bedre Vei, en tverrpolitisk stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og en helt ny finansieringsmodell inn i veipolitikken. Målet er at et nytt og moderne stamveinett skal stå ferdig innen 2034.Utgangspunktet for aksjonen er at det nå er tvingende nødvendig å bryte ut av det veipolitiske blindsporet Norge har fulgt gjennom tiår. Dette har satt Norge i en situasjon der landet har Europas dårligste hovedveinett, tross store økonomiske ressurser.

Investering, ikke forbruk
Landevei
Bedre vei: Vei-Norge går sammen om å finne løsninger for at et nytt stamveinett skal kunne stå ferdig innen 2034.

– I norsk politikk har det vært vanlig å se på bevilg-ninger til gode veier som binder sam-men byer og knutepunkter som forbruk. Det er en feilforestilling. Et skikkelig veinett er en lønnsom investering i landets fremtid, og en forutsetning for fortsatt velstand og økonomisk vekst, sier samfunnsøkonom Nils Terje Furunes. Han er styreleder i den nyetablerte aksjonen, og er ellers kjent fra en rekke sentrale stillinger innenfor norsk økonomi og finans, blant annet som tidligere konsernøkonom i DnB NOR (nå DNB) og forsker ved Statistisk sentralbyrå.

Avgjørende for fremtiden

– Den manglende utbyggingen av veinettet er særlig meningsløs siden Norge er et land med store avstander og spredt bosetting, og dermed mer avhengig av et godt veinett enn de fleste andre land. Et velfungerende stamveinett betyr store besparelser og økt konkurranseevne for norsk næringsliv. Dette er viktig for byene, og avgjørende for at vi skal kunne videreutvikle næringsliv og turisme i distriktene, og dermed opprettholde målet om at det skal bo mennesker over hele landet, supplerer sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei og tidligere professor 1 i vei- og trafikkmiljø ved NTNU i Trondheim.

Enighet om fire grunnprinsipper

Bak Aksjon Bedre Vei står blant annet en rekke regionale veiallianser og veipolitiske aktivister fra samtlige landsdeler. Utgangspunktet er enighet om nye grunnprinsipper for fremtidens veipolitikk:

  • Et nytt Statens investeringsfond for infrastruktur (SIFI) bygges opp parallelt med Statens pensjonsfond utland (oljefondet), men skal i motsetning til dette investere direkte i norske infrastrukturprosjekter med tilfredsstillende samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
  • Nye og mer realistiske beregningsmodeller for samfunnsmessig avkastning av veier utvikles og tas i bruk i veiplanleggingen.
  • Veier som er samfunnsøkonomisk lønnsomme etter de nye og reelle kriteriene behandles på linje med andre lønnsomme statlige investeringer. Det betyr at bevilgningene til investeringsfondet SIFI ikke omfattes av ”handlingsregelen” i statsbudsjettet.
  • Ny lovgivning gjennomføres for å oppnå enklere og raskere planprosess for veiprosjekter, sammenlignet med dagens behandlingstid på 7–10 år eller mer.

1 hendelser på “Nasjonal aksjon for ny veipolitikk”

  1. Ber om unskyld for at jeg tar opp «et annet tema»eller sånn, men jeg synes dette her er så bra at …andre ting som bygging av idrettsanlegg ?..kan etter mitt syn trenge samme opplegg. Ps. Kun enda mer lønnsomt, og spørsmål. -få ting vil virke mer så alle får lik glede av det? Tomt snakk der penga blir borte og alt «mangler» blir sjanselost i forhold, og nå synes jeg det ser ut som nye muligheter begynner bli utarbeidet. Mitt skriv til kulturdep og helse og omsorgsdep ligger i riksarkivet. Dårlig folkehelse er også lite lønnsomt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Takket av etter 44 år i Statens vegvesen
– Torbjørn Naimak er en bauta!
folkebladet.no 09.12.18
Solberg åpnet E6 Hålogalandsbrua
Søndag 9. desember åpnet statsminister Erna Solberg (H) E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik i Nordland.
bygg.no 09.12.18 
Det store intervjuet Samferdselsminister Jon Georg Dale: – Senterpartiet er det verste jeg veit
Frp-stjerneskuddet snakker om innvandring, bompenger, taxfree - og hatet mot Senterpartiet.
nettavisen.no 08.12.18
Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien
Nytt veiprosjekt satser på teknologiutvikling – skal gjøre veien sikrere for bilister og jobben tryggere for anleggsarbeidere.
ntbinfo.no 07.12.18 
Skal redusere CO2-utslippene på veianlegg
Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent innen drift før 2030.
at.no 06.12.18
Vedta mål, ikke virkemidler i samferdselspolitikken
- Vedta tydelige og ambisiøse mål, og gi etater og virksomheter mer frihet til å utforme og prioritere tiltak for å nå målene. Det var Anne-Kari Brattens oppfordring til politikerne på Spekters frokostmøte om bedre transporttilbud.
spekter.no 06.12.18